CT500 UVB10 UV1600

CT500 Conformal coating Curing tunnel

CT500 är en härdtunnel för snabb torkning av lackerade kretskort på ett kostnadseffektivt sätt. Härdtunneln arbetar med en låg temperatur och med en långsamt tillförd konvektion för att förhindra skinnbildning på lackytan.

De lackerade kretskorten läggs på en gallerbricka/bärare och maskinen startar automatiskt när brickan förs framåt. Därefter kan totalt 10st brickor matas in med lackerade kort innan man måste vänta ut härdtiden. Man kan således fylla upp tunneln för största möjliga kapacitet. Efter att härdningen skett körs ramarna ut och maskinen stänger av sig. Hela processen är automatisk. Härdtunneln är underhållsfri.

Maskinen är CE-godkänd.

Bakgrunden till varför CT500 tagits fram är att det finns en efterfrågan på en flexibel torklösning till ett överkommet pris, många elektroniktillverkare idag lackerar sina produkter och har ganska stora volymer men långt ifrån alla har ett behov av att ha en inline ugn stående efter sin lackeringsrobot.

Genom CT500 får man ett miljövänligt sätt att härda sina kretskort. Maskinen jobbar "smart" den tar inte onödigt med energi utan stänger av sig då inga nya bärare matas in. Föruppvärmning eller avkylningsfas behövs inte. Ett vrid på strömställaren och den är redo att köra. Genom CT500 får man ett flöde i sin produktion.

För energimedvetna kunder som växlar mellan många produkter på en dag och inte vill vänta flera timmar på att lacken ska torka för dem passar CT500 bra.

Ladda ner produktblad

Maskinspecifikation

Modell: CT500
Längd: 5000mm
Bredd: 860mm
Höjd: 950mm
Värmekammare: 4000mm
Ventilationsanslutning: 100mm
Frånluft: 50L/s (180m3/h)
Elanslutning: 230V +/-10% 50Hz
Effekt: 1800W
Härdningskapacitet: 209dm2/h
Härdningstemperatur, Inluft: 63 grader C 22,5L/s (81m3/h)
Härdtid: 40min
Värmekälla: Konvektion
Bärare: 35x45cm
Frihöjd: 70mm