CT500 UVB10 UV1600

UV1600 UV-Curing Tunnel

UV1600 är en härdtunnel för UV-härdande lacker och limmer. De special-konstruerade ljusreflektorerna ger en extremt hög UV effekt på kretskortet som ger kort härdtid. Den kortare härdtiden gör att man kan transportera fler kretskort per timma genom UV1600, och får därför en mycket hög produktionskapacitet på endast 1,5 kvm liten golvyta.

Genom en smart energistyrning för att uppnå lägsta energiförbrukning så används bara de UV- lampor som behövs för att täcka kretskortets bredd. Det finns även ett lampsparläge som ställer maskinen i stand-by för att öka livslängden på lamporna om maskinen står overksam under en tid. En inbyggd mätare håller reda på varje UV- lampas driftstid för optimalt energiutnyttjande och bästa ekonomi.

Produkterna är klibbfria och hanterbara efter att ha passerat genom UV1600, processen för genomhärdning fortsätter dock under en tid enligt materialtillverkarens specifikationer.

Maskinen är byggd mot högsta säkerhetskrav som skyddar operatören mot UV-exponering. Dubbla luckor pä ingäng samt utgäng hindrar oönskat ljus frän att komma ut. Säkerhetsbrytare slår omedelbart av maskinen om någon lucka till UV kammaren öppnas under drift.

Maskinen är CE-godkänd.

Ladda ner produktblad

Maskinspecifikation

Modell: UV1600
Längd: 1600mm
Bredd: 950mm
Höjd: 1230 mm
Elanslutning: 400V , 3-fas, 50Hz
Effekt: 9kW
Härdningstemperatur ca: 95 grader C
UV källa: 4 x 1000W
Kortstorlek bredd/längd 50-508mm/70-470mm
Hastighet: 0,8-4 m/min
Frihöjd över/under: 100 mm